escort izmit En kaliteli izmit eskort bayanlarının bulunduğu web sitedir. | escort izmit | kocaeli izmit escort | izmit escort | kocaeli escort

Bugun...Pandemi Sonrası Fahri KKÖ,Vekil İmam ve Müezzine Kadro Talebi
Tarih: 23-05-2020 15:11:20 + -


Mil-Diyanetsen Genel Başkan yardımcısı Ömer ULUÇAY ve Arge biriminin hazırladığı “Pandemi sonrası 4/B sözleşmeli, vekil imam-müezzin ve geçici Kur’an kursu öğreticilerine kadro talebi” teklifi, Diyanet İşleri Başkanlığına ve TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkanlıklarına gönderildi.

facebook-paylas
Tarih: 23-05-2020 15:11

Pandemi Sonrası Fahri KKÖ,Vekil İmam ve Müezzine Kadro Talebi

Uzmanlar, tüm dünyayı saran kovid-19 salgını sebebi ile ilgili birçok alanda köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni bir döneme gireceğimizi, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade ediyorlar. Devletimiz, geçmişte aldığı tedbirlerle pandemiye olabilecek en hazırlıklı bir şekilde yakalanmış ve bu süreçte kamu hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, salgın sonrası yeni normalleşme sürecinde hükümetimiz, kamu çalışanlarını kadrolu ve güvenceli bir şekilde istihdam etmek için kamu personel rejiminde ciddi bir reform yapmalıdır. Çünkü bu salgın bize, kamu görevlilerini devletimizin bekasının garantisi, milletimizin ise güç ve güven kaynağı olduğunu göstermiştir. Ayını zamanda onların iş, ücret, liyakat ve kariyer güvencelerinin vazgeçilmez ve yok sayılamaz haklarının olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

Vekil İmam-Müezzin,Geçici(Fahri) Kur'an Kursu Öğreticileri

Devletimizin asli ve süreklilik arz eden birçok kamu hizmeti, sözleşmeli ve geçici personel eliyle yürütülür hâle gelmiştir. Aslında geçici işlere ve istisnai hâllere özgü olması gereken uygulamalar asıl istihdam şeklinin önüne geçmiştir. Defalarca kadro kanunları çıkarılarak sözleşmeli, geçici ve vekil çalışanlar kadrolara alınmış ancak tekrar sözleşmeli, geçici ve vekil alınmasına devam edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açıktan vekil imam-müezzin ve geçici Kur’an kursu öğreticileri, dinimizin sahih kaynaklarının doğru anlatılması, aile yapımızın korunması, çocuklarımızın ve gençlerimizin sapkın yönelimlerden uzak tutulması için gayret gösteren din gönüllüleridir. Bu din gönülüleri; belirli grupların toplumsal yapımızı ve ahlakımızı bozma girişimlerine karşı, aklı, nefsi, malı, nesli, nesebi, aileyi korumak adına yetişkininden çocuğuna, yaşlısından gencine, sağlıklısından engellisine, şehirlisinden köylüsüne kadar, ırk, renk, dil, meslek ve meşrep ayrımı yapmaksızın ülkemizin en ücra köşelerinde yaşayan vatandaşlarımıza din ve Kur’an hizmetini büyük bir aşk ve şevkle, mesai mefhumu gözetmeden götüren, ömrünü Kur’an hizmetine adayan, cami, mihrap, Kur’an sevdalılarıdır.

 Bu Kur’an sevdalıları; kendilerine tevdi edilen görevleri birçok imkânsızlıklar içerisinde, en ücra köy ve kasabalarda hizmet aşkıyla ifa eden, gecesini gündüzüne katarak ağır çalışma şartları içinde özlük ve mali haklardan yoksun, iş güvenceleri bulunmadığını bilerek hizmete devam etmektedirler.

Kadrolu atanabilmesi için istenilen tüm kriterlere sahipler

Bu görevlilerimizin çoğu hafız, seçkin kıraat sahibi, birçoğu merkezi camilerde görev yapan, dini yüksek tahsil yapmış, KPSS, DHBT sınavlarından 60 puan almış, müftülüklerce her sene yapılan sözlü mülakatlarda başarılı olmuş, Başkanlığımızca kadrolu atanabilmesi için istenilen kriterleri taşıyan, görevinin sorumluluğunu üstlenebilecek donanıma sahip, milletimizin, devletimizin ve Başkanlığımızın yüzünü ağartan gönül erleridir.

Hak arayışının yeni ve en gür sesi olan Mil-Diyanetsen; Kur’an hizmetini severek yapan, geçici Kur’an kursu öğreticileri ve vekil din görevlilerinin problemlerine kulak tıkamayacak ve gözünü yummayacaktır. Bu fedakâr kardeşlerimizin, her türlü sosyal güvenceden yoksun, çok düşük bir maaşla çalıştırılmasına duyarsız kalmayacak ve çalıştırılma şartlarının iyileştirilmesi mücadelesinde her zaman yanlarında olacaktır.

Din Hizmetlerinin Ehil Ellerde ve Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülmesi

 Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il, ilçe ve mahalle/köy camilerimizin kadrolarının boş olması halkımız ve devletimizin milli güvenliği açısından büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Halkımızın dişinden tırnağından artırarak yaptırdığı camilerimiz kadro beklemektedir. Başkanlığımız günden güne genişleyen hizmet ağını, çalışan mevcut kadrolu ve sözleşmeli personeliyle, bu personelin yeterli olmadığı hizmet alanlarında ise hizmetin devamı ve başarısı için mesleki şartları ve atanma kriterlerini taşıyan geçici ve vekil din görevlileri eliyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Din hizmetlerinin ehil ellerde ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, her türlü mesleki donanıma sahip ve nitelikli vekil imam-hatip, vekil müezzin-kayyım ve geçici Kur’an kursu öğreticilerine kadro verilerek bu problem ivedilikle çözülmelidir.

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ hocamız bir televizyon programında 2020 yılında personel alınacağına dair bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Başkanlığımıza ait Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık pozisyonlarına personel istihdam edilmesi için ilgili makamlardan talepte bulunduklarını ve her an bu alımın olabileceğine işaret ederek, adaylara sınava hazırlanmalarını tavsiye etmişti. Sayın Başkanımızın bu açıklaması bir taraftan atanmayı bekleyen imam-hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri arasında sevinçle karşılanırken diğer taraftan Başkanlığımız bünyesinde yine aynı personelimizin işsiz kalacak olmaları sebebiyle endişeye neden olmuştur. Bu görevlilerimiz endişeli bir şekilde beklerken, aynı zamanda devletimizin kendilerini çaresiz bırakmayacağı umuduyla kadro taleplerini yenilemektedirler.

Atamalar Puanlarının Geçerlilik Süresi Dolmadan Yapılmalı

Sağlam, inançlı ve ahlâklı nesiller yetiştirme gayretiyle fedakârca görevlerini en güzel şekilde yürüten vekil ve geçici statüde çalışan din gönüllüleri, puanlarının geçerlilik süresi dolmadan umutla atamalarının yapılmasını, Anayasa'yla güvence altına alınan mali, sosyal hakları ile diğer haklarının eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde, samimi, ilkeli, tutarlı, yapıcı ve sorumlu bir anlayışla hareket edilerek, iş güvencelerinin yasal statüye kavuşturulmasını ve söz konusu bu sorunun mutlaka çözüme kavuşturulmasını beklemektedirler.

Uzun Yıllara Dayalı Birikimler Yok Sayılmamalı

Vekil din görevlileri ve geçici Kur’an kursu öğreticilerinin kadro sorunu, geçmişte belirli aralıklarla teşkilat içerisinde bu konuya duyarlı kişilerin yaptığı çalışmalar sayesinde kadro verilerek çözüme kavuşturulmuştu. Yıllardır seslerini duyurma gayreti içinde çırpınan, verilen göreve itiraz etmeden ve hizmete adanmışlık ruhu ile giden bu görevlilerimiz kadroya alınmayı beklemektedir. Bu beklenti içinde hayata tutunmaya çalışan görevlilerimize, özverili bir şekilde çalışmalarının karşılığı olarak kadro verilmesi hakkaniyetli ve adaletli bir yaklaşımın gereği olacak ve teşkilatımıza güç katacaktır.

Başkanlığımızca, cami hizmetinde, Kur’an öğretiminde hafızlık ve 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik din hizmetinde görev yapan geçici görevlilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulmakta ve hizmet sürekli olarak bu personelimizle takviye edilmektedir. Öyleyse; ahlaklı ve dindar bir neslin yetişmesi için hizmet veren bu görevlilerimizin uzun yıllara dayanan birikimleri yok sayılmamalı, Başkanlığımızca istihdamları için seçenek ortaya konmalı ve fedakârca çalışmalarının karşılığı olarak görev yaptıkları yerlere atamaları yapılarak son kez hak ettikleri kadroları verilmelidir. Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkeleri bu şekilde sağlanmış olacaktır. Böylece çalışma alanındaki bu sorun giderilmiş olacak, aynı zamanda çalışma barışını olumsuz etkileyen bir durum daha ortadan kaldırılmış olacaktır.

Sessiz çoğunluğun her daim sesi olan Mil-Diyanetsen olarak, Cumhurbaşkanlığı Makamından ve Diyanet İşleri Başkanlığından talebimiz odur ki; Başkanlığımızda bünyesinde halen vekil ve geçici Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapan personel sınava tâbi tutulmadan kadrolu hale getirilmeli, en azından 4/B sözleşmeli statüsü verilmeli ve pandemi döneminde dahi olsa 4/B sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilmelidir. Teşkilatımızda imam-hatip, müezzin kayyım ve geçici Kur’an kursu öğreticisi açığı devam etmektedir. Sözleşmeli personel alımında da hali hazırda görev yapanların öncelikle değerlendirilmesi hakkaniyetli bir uygulama olacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO BEKLİYOR!
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununun Sözleşmeli Personel İstihdamı ile ilgili 10/A Maddesi “… Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” şeklinde düzenlenmiş, anılan madde kapsamında Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personelin, belli şartlar dâhilinde kadrolu olarak atanabilecekleri açıkça hüküm altına alınmıştır.

Ortaya çıkan personel ihtiyacının kadrolu personel ile kapatılamaması sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli din görevlileri ile bu ihtiyacı karşılama cihetine gitmiştir. Başkanlığımızın personel açığını 4/B sözleşmeli din görevlisi alımı ile çözmeye kalkması, aynı kurum içinde aynı işi yapanların özlük, mali ve sosyal haklarında farklılıkların olması gibi birtakım sorunları beraberinde getirmiştir. Yeni sorun ve eşitsizlik oluşturan bu durum zamanla asli istihdam şekline dönüşmüş, bu istihdam şekli ise personelin moral motivasyonunu bozmuş, çalışma barışını olumsuz yönde etkileyerek çalışma barışının inşa edilmesini engellemiştir. Bu istihdam şekli çalışma hayatında asla kabul edilemeyecek bir durum oluşturmuştur. Bu sebeple yeniden değerlendirilme zarureti ortaya çıkmıştır. Çünkü aynı iş ve görevi yapan personel için farklı ücret ödenmesi, kendine özgü özlük, mali ve sosyal haklar belirlemesi çalışma barışını olumsuz yönde etkilemiş ve iş ortamının huzurunu bozmuştur.

Aile Bütünlüğünün Korunması Gerekir

Devletimizin asli görevlerinden biri de personelin aile birliğinin korunmasıdır. Sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkının bulunmaması ailelerin parçalanmasına, Anayasanın 41’inci maddesinde düzenlenen ailenin korunması ve çocuk haklarının kullanılmasının önüne geçmesine sebep olmuştur.

Bu sebeple; kamu görevlilerinin eş durumu, aile birliğinin sağlanması ve sağlık mazeretleri nedeniyle naklen tayinlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve parçalanmış ailelerin bir araya getirilmesi çalışma hayatımızdaki bu olumsuzluğu ortadan kaldıracaktır. Din görevlilerinin kadrolu olarak çalıştırılması, dolayısıyla sözleşmeli din görevlisi istihdamının kaldırılması aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesini, kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, çalışma hayatına ve iş ortamının huzuruna olumlu katkı sağlayacaktır.

Sözleşmeli olarak görev yapan Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyımların kahır ekseriyeti hafız ve dini yüksek tahsil yapmış olmalarına rağmen, Başkanlığımız tarafından açılan görevde yükselme, MBSTS ve nakil sınavlarına müracaat edememektedir. Sözleşmeli statüde çalışan personelin özellikleri nitelik ve nicelikleri göz önüne alındığında, Başkanlığımızın geleceğini şekillendirecek kadrolardan oluştuğu görülecektir. Bu durum; Başkanlığımız hizmetlerinde ileride büyük sıkıntılar yaşanacağının, hizmette etkinlik ve verimliliğin olumsuz etkileneceğinin ön habercisidir. Hal böyle olunca, adeta kurum kendi geleceğini ipotek altına almaktadır.

Personelin Moral Motivasyonu Olumsuz Etkilemektedir.

Sözleşmeli statüde çalışanların görev yaptıkları yerlerin tamamına yakınının en ücra ve tenha yerler olması, cemaat kapasitesinin çok az olması, barınma ortamlarının sağlıksız olması, söz konusu mahallerin genelde terk edilmiş veya mevsimlik olarak kullanılan yerler olması ve görevlilerin mazeretleri olmadığı takdirde en az 3 (üç) yıl bulunduğu yerde çakılı olarak görev yapmak mecburiyetinde olmaları; personelimizin ailelerin parçalanmasına sebebiyet vermektedir.

Mahkeme Kapılarında Hak Arayan Personele Sahip Çıkmalıyız

Sözleşmeli personel, kurumun açtığı nakil sınavlarına girememekte ve naklen tayinleri en az 1 (bir) yıl görev yapmış olma şartına bağlı olarak ancak karşılıklı yer değiştirebilme yoluyla olabilmektedir. Eş durumu mazeretine binaen nakil talebinin gerçekleşmesi için eşinin mutlaka kamu personeli olması mecburiyeti vardır. Herhangi bir mazeretleri olmayanların nakil taleplerinin geçerlilik kazanması ise, gitmek istedikleri yerlerde durumlarına uygun açık pozisyonun olmasına bağlıdır. Bu durum, hizmetin kalitesini ve verimliliğini düşürmekte personelin moral motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.  Ayrıca; 09.07.2018 tarihinden önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak atanan tüm personel görev yaptıkları müftülüklere dilekçe yazarak kadroya geçme talebinde bulunmuş ancak bu taleplerine olumsuz cevap almışlardır. Nihayetinde din görevlilerimizi mahkeme kapılarında hak aramak zorunda bırakan bu durum, kurum personelinin moral motivasyonunu bozmaktadır. Mahkeme kapılarında hak aramakta olan bu personelimizi mahkeme kapılarından kurtarmak ve hak ettikleri kadroya bir an önce kavuşmalarını sağlamak üzere bir çalışma yapmak, Başkanlığımızın ve hükümetimizin bu personelimize karşı bir vefa borcudur.

Bu nedenle var olan sözleşmeli tüm personelin kadrolu statüye geçirilmelerini; Din hizmetlerinin ehil ellerde ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, her türlü mesleki donanıma sahip ve nitelikli vekil imam-hatip, vekil müezzin-kayyım ve geçici Kur’an kursu öğreticilerine kadro verilmesi hususunu,

Saygıyla arz ederiz.

 Ömer ULUÇAY

Genel Başkan Yardımcısı


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SENDİKALAR Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Çamlıca Camisi
  Çamlıca Camisi
 • Hesaplama Tablosu
  Hesaplama Tablosu
 • SÜRGÜN DUYGULAR
  SÜRGÜN DUYGULAR
 • Afganistan da İnsan Görüntüleri
  Afganistan da İnsan Görüntüleri
 • Afganistan Resimleri
  Afganistan Resimleri
 1. Çamlıca Camisi
 2. Hesaplama Tablosu
 3. SÜRGÜN DUYGULAR
 4. Afganistan da İnsan Görüntüleri
 5. Afganistan Resimleri
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Gençler Evlenirken Nelere Dikkat Etmeli - İhsan Şenocak Hoca
  Gençler Evlenirken Nelere Dikkat Etmeli - İhsan Şenocak Hoca
 • Kağıttan kendine kuyruk yapan kuş :)
  Kağıttan kendine kuyruk yapan kuş :)
 • Mustafa dedenin ölen eşine olan özlemi herkesi ağlattı...
  Mustafa dedenin ölen eşine olan özlemi herkesi ağlattı...
 • Başbakan'dan duygulandıran dua
  Başbakan'dan duygulandıran dua
 • Anne Babadan İzinsiz Nikah Caiz mi?
  Anne Babadan İzinsiz Nikah Caiz mi?
 • Irak'ta yaşananlar ile ilgili mühim açıklama
  Irak'ta yaşananlar ile ilgili mühim açıklama
 1. Gençler Evlenirken Nelere Dikkat Etmeli - İhsan Şenocak Hoca
 2. Kağıttan kendine kuyruk yapan kuş :)
 3. Mustafa dedenin ölen eşine olan özlemi herkesi ağlattı...
 4. Başbakan'dan duygulandıran dua
 5. Anne Babadan İzinsiz Nikah Caiz mi?
 6. Irak'ta yaşananlar ile ilgili mühim açıklama
VİDEO GALERİ
YUKARI