Bugun...Türk Diyanet Vakıf-Sen TBMM Meclisinde Basın Açıklaması Yaptı
Tarih: 23-10-2014 00:10:05 + -


Genel Başkanımız Hazım Zeki SERGİ başkanlığında Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyetle Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret ederek Meclis çatısı altında sendikalar arasında ilk defa yapılan basın açıklaması, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının problemlerini dile getirerek ve çözüm için talepte bulundu.

facebook-paylas
Tarih: 23-10-2014 00:10

Türk Diyanet Vakıf-Sen TBMM Meclisinde Basın Açıklaması Yaptı

~Basın açıklamasını Genel Başkan Hazım Zeki SERGİ, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet GÜMÜŞ, Seydi SARI, Salih ÖZBAY ile Ankara 2 Nolu Şube Başkanı İshak YAMAN katıldılar.

YAPILAN BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

 

Değerli Basın mensupları,

 

Camiler ve Din Görevlileri haftası öncesi sendikamızı ziyaret eden İstanbul milletvekili Sayın İhsan Özkes beyin daveti ile biz diyanet çalışanlarının yasadıkları problemlerle ilgili sıkıntılarımızı TBMM çatısı altında dile getirmek imkânı bulduk sayın vekilimizi ve sizleri saygı ve hürmetle selamlarız.

 

Diyanet işleri başkanlığı taleplerin, beklentilerin ve tartışmaların olduğu bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğu andan itibaren, Türkiye Cumhuriyetinin meşru temel hukuk kuralları ile vücut bulmuş; anayasal, yasal, sosyal ve hukuki ihtiyaçlardan doğmuş  bir kurumdur.

 

Diyanet İşleri Başkanlığının önemli mevzuatlarından Atama Yer Değiştirme, Sınav, Görev Çalışma Yönetmeliklerinde yapılan düzenlemeler 26.06.2014 tarihinde Ramazan arifesinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliklerde zorunlu yer değişikliği rotasyon uygulaması. 657 sayılı DMK’da olmayan nakil için Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı şartı aranması ve yeni sınav yönetmeliğinde ek-1 Nakil Değerlendirme Formunda yer alan 3 değerlendirme kıstasları getirilerek görevlilerin nakil imkanları zorlaştırıldığı gibi tayin olmak bir yana görevlilerin en az % 5O sinin sınava katılma hakkı bile engellenmiştir.

 

Diyanette rotasyon uygulamalarının 2 ay gibi bir sürede hızlı başlatılmasına hazırlıksız yakalanan görevliler bir anda şok yaşayarak bunalıma girmiştir.   Rotasyonla yaşanan sosyal çevre değişiklikleri ile hayat şartlarındaki ani değişim görevlinin gündemi ve karabasanı olmuştur.

 

Rotasyon, gece-gündüz demeden fedakârca yapılan hizmetlerin karşılığı, emeğinin hiçe sayılması, cezalandırılması ve emekliliğe zorlanmak olarak algılanmıştır. Karşılaştığı bu durum ile psikolojisi ve aile huzuru bozulmuştur. Bu değişime Kendilerinin ve ailelerin hazır olmaması ölüm ve gözyaşı getirmiştir. Hayat şartlarının bozulması ile bunalıma girerek Bir görevlimiz canına kıyarken bir diğeri kendini yakmış ve sayısını bilemediğimiz psikolojik rahatsızlıklar yaşanmıştır. Bu haliyle rotasyon hizmet değil eziyete dönüşmüştür. Yaşanan bu üzücü olaylar vicdanları yaraladığı gibi Din görevlilerinin hizmet aşkını ve psikolojisini de bozmuştur.

 

Kurumun intiharı olarak da değerlendirilen Rotasyon, zaman kaybı ve din hizmeti veriminin düşürülmesinden başka şey değildir. Kamu yararı yoktur. Rotasyon etkin hizmet değil kadrolaşmaya zemin, ayak bağı gördüklerine yıldırma ve tasfiye amaçlıdır. Rotasyonun getirdiği mağduriyet sebebiyle ah alınmıştır.

 

Diyanetin başarılı ve etkin bir din hizmeti için dünyayı yeniden keşfetmesine gerek yok. Bizce hizmette etkili ve başarılı olmanın yolu rotasyondan değil sevgi ve değer vermeden geçer. Din Görevlisini donanımlı hale getirip, bilgi seviyesini ve sosyal konumunu yükselterek başarıya ulaşılır. Zorunlu veya zoraki isteksiz yapılan hiçbir işten verim ve başarı elde edilemez.

 

Sendikamız kamu yararı ve hizmet verimi sağlayamayacak rotasyonu yargıya taşımıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Yöneticilerinden şu sorulara cevap vermesini beklemekteyiz:

1-   Din Hizmeti, Din Görevlileri tarafından severek yapılması gereken hassas bir görevdir. Bu görev insanın kadavrasıyla değil, ruhuyla, kalbiyle ilgilenir. Gönüllere ve kalplere girmeyi hedefler. Moral ve motivasyonunu yok ettiğiniz, gönüllerini kırdığınız, din hizmetine kendini adamış Din Görevlilerini rotasyona tabi tutarak başarıyı yakalamanız mümkün müdür?

2-   İslam Dini merhamettir, Sevgidir, Samimiyettir, mesajları vermektesiniz. Din Görevlisine Sevgi, Saygı, Merhamet, İlgi, İtibar ve Vefa göstermeyen bir yönetim anlayışının o görevliden verimli ve etkin din hizmeti beklenmesi başarılı bir yönetim anlayışımıdır?

3-   Din hizmetinde ve hayatın her safhasında ilke olarak alınan Hz. Peygamber Efendimizin “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz” buyruğuna rağmen, görevlisine zorluk çıkarmak, morallerini bozmak, idari tavır ve yaklaşımlar sergileyerek hayatlarından bezdirip nefret ettirmek başarılı ve etkin din hizmetini sağlayacak mıdır?

 

Diyanet Kutlu Doğum Haftalarında merhamet, paylaşım, kardeşlik, insanlık onuru ve samimiyet duygularını kutlama teması olarak vatandaşımıza tavsiye ederken bu hususları görevlisinden esirgemektedir. Her yıl camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanan haftanın adını resmiyette değişmemesine rağmen afişlerinde görüldüğü üzere Din Görevlisinin ismi silinerek “Camiler Haftası” olarak değiştirmesi görevlisini önemsemeyerek topluma tavsiye ettiği samimiyetini göstermiştir. Verilen samimiyet mesajları ilan panolarını ve duvarları süslemek için mi verilmiştir?

 

Diyanet iyi yönetilememektedir. Terfi ve atanmalarda kıdem ve liyakate itibar edilmemektedir. Diyanetin bugünlere ulaşmasında emeği ve teri olan insanların dışlanarak, kurumu ve personeli tanımayan ithal yönetici getirilmesi Diyanet’in vizyonuna uygun düşmemiştir. Diyanet çalışanları arasındaki alaylı-akademisyen, Din hizmetin de dini eğitim-diğer eğitim diploma farkı, merkez-taşra ayrımı, çalışanlar arasındaki uçurumlu maaş ve özlük hakları ayırımları, kurumdaki mensubiyet şuuru ve dayanışmasına büyük zarar vermektedir. Tayin ve atamalarda, liyakat esas alınması gerekirken, siyasi, sendikal ve dini alt kimlikler referans olarak alınmaktadır.

 
Camilerde Sık Sık Para Toplatılması:

2860 sayılı kanunla belirlenen esaslara aykırı olarak Din Görevlilerine camilerde yetki belgesiz para toplattırılmaktadır. Kanuna aykırı yapılan yardım toplama faaliyetleri görevliyi bezdirdiği gibi suçlu duruma düşürmektedir. Camilerde sık sık para toplattırma işlemi görevlilerimizi huzursuz kıldığı gibi imajlarını da zedelemektedir. Para toplamayan görevli idarece tehdit edildiği gibi uydurma sebeplerle soruşturmaya da maruz kalmaktadırlar.

 
Sendikal Konular:

Sendikal ayırımcılık Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatlarında had safhaya ulaşmıştır. Yandaş sendikanın üye çoğunluğu sağlayamadığı her işyerinde sendikamız temsilcilerine yönelik etik sözleşmesi ve mobing genelgesi esaslarına aykırı baskı yapılmakta olup soruşturma yıldırma politikası güdülmektedir. Bulunduğu yerlerde üye çoğunluğu sağlayan, Başkanlık Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Amasya İl ve İlçe Temsilcilerimize, Kayseri Şube Başkanımıza, İzmir Şube Başkanımıza, Ankara 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemize, Antalya Şube Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine bu amaçlarla soruşturma açılmıştır. Bir sendika görevlinin oturduğu odaya kadar müdahil oluyor ve buna il müftüsü de alet olup boyun eğerek Diyanet ve İl Müftülüğünü itibar kaybına uğratıyor. Ayrıca bazı görevliler düşüncelerinden dolayı ötekileştiriliyor. Bu hususlar Başkanlık yetkililerine dile getirilerek tedbir alınması için teşkilata uyarı yapılması teklimiz henüz cevap bulmamıştır. Bütün bunlar diyanete yakışmamaktadır. Bazı milletvekilleri bile bu baskılara katılarak, üyelerimizi istifa etmeye zorluyor.

 

Din hizmetine önemli katkı sağlayan denetim ve irşad görevi yapan Murakıp ve Vaizlerin statüleri, özlük ve mali haklarının yetersizliği sebebiyle başka kurum ve görevlere kaçmaktadırlar.

 

Camilerin Yönetimi ve Görevlilere Müdahaleleri; 

Kurumsal mensubiyet sağlanması yönünde gerekli önlemlerin alınmadığı, kurumca personele sahiplenilmediği, Görevliye, dernek başkanı ve muhtar müdahaleleri karşısında sessiz kalındığı, çalışanlarla kurumları arasında mensubiyet şuurunun geliştirilmediği, görülmektedir.

Camilerin Yönetimi Madde 118- Camilerin yönetimi imam-hatiplere aittir. Camide müezzin de bulunması halinde, müezzin cami hizmetlerinin yürütülmesinde İmam-Hatibin yardımcısıdır.

Camilerimizde ve Kur`an Kurslarında "Cami veya Kur`an Kursu yaptırma yaşatma ismiyle" kurulmuş dernekler bulunmaktadır. Bu tüzel kuruluşların bazı yöneticileri tüzüklerindeki güzel ve yardımcı olma amacını unutarak cami ve Kur`an Kursunun sahibi gibi hareket edip cami ve Kur`an Kursundaki görev yapan görevlilerimize ve bazen daha da ileri giderek Müftülüklerimize hadlerini aşarak müdahalelerde tehditlerde bulunduklarına üzülerek şahit olmaktayız.

Bu yöneticiler dernek ve kursun maddi imkânlarını şahsi çıkarları için pervasızca kullanabilmektedir. Devletimizin ilgili birimlerince cami ve Kur`an kursu diye burada olup biten kanunsuzluklara gerek inancı ve gerekse siyasi anlayış gereği göz yumulması hoş ve hukuki değildir.

Başkanlık yetkililerimizden bu konuda görevlilerimizin yanında olmalarını bekliyor ve mağdur arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.

Köylerde zor şartlar altında görev yapan Din Görevlileri ikamet sorunu yaşamaktadırlar. Bu sebeple lojman problemlerinin acilen giderilmesini talep ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.10.2014

 


Hazım Zeki SERGİ
 
          Genel Başkan


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Çamlıca Camisi
  Çamlıca Camisi
 • Hesaplama Tablosu
  Hesaplama Tablosu
 • SÜRGÜN DUYGULAR
  SÜRGÜN DUYGULAR
 • Afganistan da İnsan Görüntüleri
  Afganistan da İnsan Görüntüleri
 • Afganistan Resimleri
  Afganistan Resimleri
 1. Çamlıca Camisi
 2. Hesaplama Tablosu
 3. SÜRGÜN DUYGULAR
 4. Afganistan da İnsan Görüntüleri
 5. Afganistan Resimleri
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Gençler Evlenirken Nelere Dikkat Etmeli - İhsan Şenocak Hoca
  Gençler Evlenirken Nelere Dikkat Etmeli - İhsan Şenocak Hoca
 • Kağıttan kendine kuyruk yapan kuş :)
  Kağıttan kendine kuyruk yapan kuş :)
 • Mustafa dedenin ölen eşine olan özlemi herkesi ağlattı...
  Mustafa dedenin ölen eşine olan özlemi herkesi ağlattı...
 • Başbakan'dan duygulandıran dua
  Başbakan'dan duygulandıran dua
 • Anne Babadan İzinsiz Nikah Caiz mi?
  Anne Babadan İzinsiz Nikah Caiz mi?
 • Irak'ta yaşananlar ile ilgili mühim açıklama
  Irak'ta yaşananlar ile ilgili mühim açıklama
 1. Gençler Evlenirken Nelere Dikkat Etmeli - İhsan Şenocak Hoca
 2. Kağıttan kendine kuyruk yapan kuş :)
 3. Mustafa dedenin ölen eşine olan özlemi herkesi ağlattı...
 4. Başbakan'dan duygulandıran dua
 5. Anne Babadan İzinsiz Nikah Caiz mi?
 6. Irak'ta yaşananlar ile ilgili mühim açıklama
VİDEO GALERİ
YUKARI